GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

          15.03.1999 tarih ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 19.11.2005 tarihli ve 25998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği sınavı yapılacaktır.

Sınav Takvimi:

İŞLEM TARİH
 İlan Tarihi 26 EYLÜL 2022
 Başvuruların Kabulü 26-30 EYLÜL 2022
 Başvuru Şartlarını Taşıyan Adayların İnternet Sitesinde İlan Edilmesi 12 EKİM 2022
 Başvurusu Onaylanmayan Adayların İtirazı 13-17 EKİM 2022
 Sınav Ücretinin Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezine Elektronik Ortamda Yatırılması 17-21 EKİM 2022
 Kesinleşen Aday Listelerinin İnternet Sitesinde İlan Edilmesi 24 EKİM 2022
 Sınav Giriş Belgelerinin İnternet Ortamında Yayımlanması ve Adayların Başvuru Belgesi Döküm İşlemi 21-26 KASIM 2022
 Sınav Tarihi 26 KASIM 2022

          Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız.

          Başvuru Kılavuzu İçin Tıklayınız.

          DUYURU: Unvan Değişikliği yazılı sınava ilişkin olarak Yönetmeliğin 15 inci maddesi amir hükmü gereğince yazılı sınavda 60 puan alan adayın başarılı olacağı Sınav Kurulunun 15.12.2022 tarihli ve Unvan Değişikliği konulu Onayı ile karar verilmiştir..

          NOT: Başvuru Kılavuzunu Okumadan Başvuru Yapmayınız.

          Başvuru Formları:

          Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Formu
          Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Formu

          NOT: Yazılı ve Sözlü sınava ilişkin bilgiler daha sonra Başkanlığımız internet sitesinde (https://www.ant.gov.tr) ilan edilecektir. Aday memurlar, görevden uzaklaştırılanlar, 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanlar ve kadroları başka kurumlarda olup Başkanlıkta geçici görevde bulunanlar Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına başvuramazlar.

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN İLAN EDİLEN KADROLAR

Görevde Yükselme Sınavı Kadroları için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

1- Şube Müdürü
2- Sivil Savunma Uzmanı
3- Eğitim Uzmanı
4- Uzman
5- Şef (Merkez teşkilatında 3 ve 4. derece şeflik bulunmaktadır)
6- Koruma ve Güvenlik Şefi

Unvan Değişikliği Sınavı Kadroları için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

1- Bilgisayar Mühendisi
2- Harita Mühendisi
3- Endüstri Mühendisi
4- İnşaat Mühendisi
5- Elektrik/Elektronik Mühendisi
6- Çevre Mühendisi
7- Makine Mühendisi
8- Elektrik Teknikeri

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV KONULARI

Görevde Yükselme Sınavı Konuları için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

NOT: Sınav konularında 26/09/2022 tarihine kadar olan mevzuat esas alınacaktır. 26/09/2022 tarihinden sonra ilgi mevzuatta yapılan değişiklik dikkate alınmayacaktır.

1- Şube Müdürü
2- Sivil Savunma Uzmanı
3- Eğitim Uzmanı
4- Uzman
5- Şef
6- Koruma ve Güvenlik Şefi

Unvan Değişikliği Sınavı Konuları için aşağıdaki bağlantılara tıklayınız.

NOT: Sınav konularında 26/09/2022 tarihine kadar olan mevzuat esas alınacaktır. 26/09/2022 tarihinden sonra ilgi mevzuatta yapılan değişiklik dikkate alınmayacaktır.

1- Bilgisayar Mühendisi
2- Harita Mühendisi
3- Endüstri Mühendisi
4- İnşaat Mühendisi
5- Elektrik/Elektronik Mühendisi
6- Çevre Mühendisi
7- Makine Mühendisi
8- Elektrik Teknikeri

          Tereddüt yaşanan konularda aşağıda ismi belirtilen personelle iletişime geçiniz.
          Sema OKUYUCU
          Telefon: 0312 430 62 74 - 10442
          e-posta:sema.okuyucu@ant.gov.tr
          Fatih SAĞBAZAR
          Telefon: 0312 430 62 74 - 10414
          e-posta:fatihsagbazar@ant.gov.tr