Politikamız

Türk Silahlı Kuvvetleri ile NATO v.b. dost kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu akaryakıtı depolamak, ulaştırmak, tesislerin ve akaryakıtın korunmasını, işletme ve bakımını gerçekleştirmek ve standartlara uygun olarak;

Verilen hizmetin her safhasında doğal kaynak kullanımına özen göstererek çevre kirlenmesini asgari seviyede tutmak,

Tüm çalışanların yaralanmalarını ve sağlık bozulmalarını önlemek, güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almak,

Tüm hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak ve Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Şartlarına uyarak etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmektir.