Hizmetlerimiz

Barışta ve Savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO’ya bağlı Dış Takviye Kuvvetlerinin akaryakıt stoklarını muhafaza etmek ve bunları boru hattı ve diğer araçlar ile askeri birliklere ulaştırmak.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve NATO’ya bağlı Dış Takviye Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulan, yaklaşık 3.200 km boru hattından ve yaklaşık 1.000.000 m3 depolama kapasitesi bulunan depolardan oluşan Türkiye sathına yayılmış NATO Akaryakıt Boru Hattı Sistemi işletilmektedir. Tüpraş Rafinelerinden alınan yakıtlar gemi, vagon ve boru hattı ile Türkiye NATO Akaryakıt Boru Hattı Sistemine alınmakta, depolara boru hatları ile nakledilmekte ve buradan Askeri Birliklere ulaştırılmaktadır.

Türkiye NATO Akaryakıt Boru Hattı Sisteminde bulunan boru hatlarının ve tesislerinin bakım ve onarımını kendi bünyesinde bulundurduğu Bakım-Onarım Ekipleri ile gerek duyulması halinde hizmet alımı yöntemiyle yapmaktır.

Atıl Kapasitenin ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla görevleri ile ilgili hizmet sunmak. Atıl kapasitenin Ülke ekonomisi yararına değerlendirilmesi amacıyla tesislerin imkanları ve talepler doğrultusunda hazırlanacak protokoller kapsamında hizmet verilmektedir. Bu kapsamda; boru hatlarından yakıt nakledilmesi, depoların kiraya verilmesi, teslim alma ve teslim etme hizmetleri sunulmaktadır.

Tesislerin kiralanması ve kullanılması konusunda Akaryakıt İkmal ve İşletme Dairesi Başkanlığından bilgi alınabilir.