SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAV DUYURUSU

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

   MSB ANT Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 56 sürekli işçi “teknisyen, kalifiye işçi, şoför” alımı sınavı 04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında MSB ANT Başkanlığı Ankara İşletme Müdürlüğü Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi No: 7/1 Sincan/ Ankara adresinde yapılacaktır.
   Sözlü/ uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek kolu ile bölüm/programa ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.
   Sözlü/uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üzeri puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sonuçlar MSB ANT Başkanlığının resmi internet sitesinden yayınlanacaktır. Adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.
   İşe yerleştirmeye hak kazandığı halde belirtilen süre içerisinde göreve başlamayanların/ işe başlama hakkından feragat edenlerin, deneme süresi içerisinde herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona erenlerin yerine istihdam edilmek üzere, kadro/ pozisyon bazında yedek listeden başarı sırasına göre yerleştirme yapılabilecektir. Yedek listede yer alıp ataması yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır.
   Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

          Sınav tarihleri ve sınav yeri bilgisi için tıklayınız.