GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ NİHAİ SINAV SONUÇLARI VE TERCİH DUYURUSU

T.C.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
Akaryakıt İkmal Ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Nihai Sınav Sonuçları ve Tercih Duyurusu

   Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sözlü sınavı, sınav puanlarına itiraz edilmesi ve itirazların cevaplandırılma süreci tamamlanmıştır.
   Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavında başarılı olan personel, başarı sıralamasına göre Asil/Yedek olarak belirlenmiş ve Ek-1’de yayımlanmıştır.
   Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı sonucunda atama yapılacak kadrolar Ek-2’de yayımlanmış olup listede ismi bulunan personel, Ek-3’de yer alan atama tercih formunu doldurarak 04 Temmuz 2023 tarihi mesai bitimine kadar görev yaptığı birime teslim edecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Birim amirleri ise tercih formlarını 05 Temmuz 2023 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığa göndereceklerdir.
   İlan edilen kadrolar için en çok 3 (üç) tercih yapabilecektir. Ayrıca tercih dışı atama kabul edilip edilmeyeceğine dair tercih formunda yer alan seçeneklerden biri mutlaka işaretlenecektir. Aksi takdirde “Tercih dışı atamayı kabul etmiyorum” tercihinin yapıldığı varsayılacaktır.
   Durumuna uygun olmayan tercihte bulunanların veya süresi içerisinde tercih yapmayanların tercihleri geçersiz sayılacak, işlem yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Belirlenen sürelerde herhangi bir nedenle tercih etme hakkını kullanmayan veya yanlış tercihte bulunan personele ikinci bir tercih hakkı tanınmayacaktır.
   Tercihe göre yerleştirmeler sınav başarı puanı aritmetik ortalama sıralamasına göre yapılıp puanı en yüksek olan personelden başlanarak tercih edilen kadrolara yerleştirilecektir.
   Nihai Sınav Sonuçları ve Tercih Duyurusunun ilan edildiği tarih, tebliğ tarihi niteliği taşıyacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
   Tercih işlemleri sonucu Başkanlığımızca ilan edilecek olup personele ayrıca tercih sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

  EK:

          1- Nihai Sınav Sonuç Listesi (Asil/Yedek) (TIKLAYINIZ)
          2- Tercih Edilecek Kadrolar (TIKLAYINIZ)
          3- Tercih Formu (TIKLAYINIZ)