Sıkca Sorulan SorularSIKCA SORULAN SORULAR MEMUR İŞLEMLERİ?
 
SORU ANT BAŞKANLIĞINDA MEMUR ALIM İŞLEMLERİ NASIL YAPILMAKTADIR?
SORU Başkanlığımıza memur alımları Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü ve Maliye Bakanlığının vize işlemi alındıktan sonra, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. Alınacak personelin nitelikleri belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. DPB bütün kurumlardan gelen talebi ÖSYM’ye bildirmesi neticesinde ÖSYM tarafından KPSS puanına göre kazanan adayların Başkanlığımıza isim listesi bildirilir.
SORU ANT BAŞKANLIĞINDA ÖZÜRLÜ MEMUR ALIMI NASIL YAPILMAKTADIR?
SORU Başkanlığımıza özürlü memur alımları Başkanlığımızın toplam dolu memur kadro sayısının %3’ü dikkate alınarak hizmet gereklerine göre özürlülere tahsis edilecek kadrolar Devlet Personel Başkanlığına bildirildikten sonra, Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. Alınacak personelin nitelikleri belirlenerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. DPB bütün kurumlardan gelen talebi ÖSYM’ye bildirmesi neticesinde ÖSYM tarafından ÖMSS puanına göre kazanan adayların Başkanlığımıza isim listesi bildirilir.
SORU MEMURLARIN TERFİ İŞLEMLERİ NASIL YAPILMAKTADIR?
SORU ANT Başkanlığında görev yapan ve ilgili kanun hükümlerine göre her ayın 14’dü itibariyle derece kademe terfisine hak kazanan personellerin terfileri yapılır.
SORU MAL BİLDİRİMİ YAPILMASI ZORUNLU MU DUR?
SORU Mal bildirimlerinde temel beyanname yenileme zamanları (0) ve (5) ile biten yılların şubat ayı sonuna kadardır.
Ek beyanname zamanı ise Memurların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutardaki her biri ayrı olmak üzere, para,hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebeplerinde meydana gelen değişiklik için ek mal bildirimi verilmesi gerekir ve 1 ay içinde mal bildirimi verilmesi zorunludur.
SORU MEMURUN MAZERET İZNİ VARMI DIR?
SORU

Memurun mazeret izinleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 104 maddesinde sayılmıştır.

1- Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde isteği üzerine 7 gün,

2- Eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine 7 gün izin verilir.

3- Eşinin doğum yapması halinde babalık izni isteği üzerine 10 gün,

4- Kadın memura doğum yapması halinde 657/104 maddesinde belirtilen süreler kadar,

5- Atamaya yetkili amir tarafından birim amirinin teklifi ile bir yıl içinde toptan ve bölümler halinde mazeretleri sebebiyle memura isteği üzerine 10 gün izin verilebilir. Zaruret halinde aynı usulle10 gün daha mazeret izni verilebilir. İkinci kez verilen bu izin yıllık izinden düşülür.

6- Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası izninin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda isteği üzerine günde 3 saat, ikinci altı ayda isteği üzerine günde 1,5 saat süt izni verilir.

SORU YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ NE KADARDIR VE NE ZAMAN ALINABİLİR?
SORU Memurların yıllık ücretli izin süreleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 104 üncü maddesinde belirlenmiştir. Buna göre;

– 1 yıldan 10 yıla kadar kıdemi olanlara yılda 20 gün,
– 10 yıldan fazla olanlar için 30 gün, yıllık ücretli izin verilir.
Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. Yıllık izinler amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir.
SORU SİCİL NOTU KALKTIĞINA GÖRE İYİ SİCİLDEN BİR KADEME ALMADA KALMIŞ MI DIR?
SORU 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 64 üncü maddesinde 6111 sayılı Kanunla değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanmaktadır. Geçiş hükümleri açıklamalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu geçiş hükümleri başlıklı geçici 36 ıncı maddesinde belirtilmiştir.