Not: Yayımlanan Listelere İtiraz Süresi Yayım Tarihinden İtibaren 3 (Üç) Gündür. İtirazlar İnceleme Komisyonunun Bulunduğu Doğu Bölge Müdürlüğüne Yapılacaktır.