YÖNETİM SİSTEMİ

Kalite1 Kalite2 Kalite3 Kalite4 Kalite5

     Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Doğu Bölge Müdürlüğünde 2009 yıllından itibaren, Batı Bölge Müdürlüğünde ise 2011 yılından itibaren, Başkanlık Merkezinde ise 2010 yılından itibaren uygulanmaktadır.

      ANT Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında uygulanan Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tek bir Yönetim Sistemi içerisinde birleştirilmesini hedefleyen çalışma tamamlanarak uygulamaya konulmuştur.

TSE-ISO-EN 9000 Kalite Yönetim Sistemi: ANT Başkanlığı, kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasını, iç işleyişin sürekli iyileştirilmesini ve hizmet alanların beklentilerine en iyi şekilde karşılık verilmesini sağlamak amacıyla; Kalite Yönetim Sistemini kurmuş ve işletmektedir. Belirlenen hedeflere ulaşılması hususunda her ay ve yıl sonunda yapılan toplantılarla performans izleme ve ölçme yapılmakta, Yönetim Sisteminin uygulanması esnasında ortaya çıkan aksaklıklar düzeltici – önleyici faaliyetlerle giderilerek, Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarında değerlendirilmektedir.

TSE-ISO-EN 14000 Çevre Yönetim Sistemi: ANT Başkanlığı, çevre bilinci çerçevesinde Çevre Yönetim Sistemi belgesi almış ve standartları uygulamaktadır. Hizmetin gerçekleştirilmesi sırasında oluşan atıkların en aza indirilmesi ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi öncelikli hedeflerimizdendir. Bu nedenle; çevre bilincini oluşturmak ve korumak için tüm önlemler alınmaktadır. Oluşan atıklar ölçülmekte, azaltılması yönünde projeler geliştirilmekte ve standartlara uygun şekilde muhafaza edilerek bertaraf edilmeleri sağlanmaktadır.

TSE-İSG-OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: ANT Başkanlığı güvenli çalışma ortamının sağlanması ve çalışanların sağlığı konusundaki taahhütlerini TSE-İSG-OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile yerine getirmektedir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatları takip edilmekte, çalışma ortamının güvenli hale getirilmesi için tedbirler alınmaktadır. Kişisel koruyucu donanımlar temin edilmekte ve bilinçlendirme toplantıları ile kullanımları sağlanmaktadır. Kazalar olmadan önce önüne geçmeyi amaçlayan Kazaya Ramak Kalma bildirimleri ile olası risklere karşı önlemler alınmaktadır.

      Yönetim sistemi; Başkanlığımız ve bağlı birimlerimizin belirlediği Politika ve hedefleri gerçekleştirmek için kullanılmakta olup, hizmet kalitesinin arttırılmasına, çevrenin korunmasına, iş sağlığı ve çalışma ortamının güvenli hale getirilmesine büyük katkı sağlayacaktır.