POLİTİKAMIZ

– Türk Silahlı Kuvvetleri ile NATO v.b. dost kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu akaryakıtı depolamak, ulaştırmak, tesislerin ve akaryakıtın korunmasını, işletme ve bakımını gerçekleştirmek ve standartlara uygun olarak;

– Verilen hizmetin her safhasında doğal kaynak kullanımına özen göstererek çevre kirlenmesini asgari seviyede tutmak,

– Tüm çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almak,

– Tüm hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak ve Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmektir.