Politikamız | MSB ANT BAŞKANLIĞI
POLİTİKAMIZ

Türk Silahlı Kuvvetleri ile NATO v.b. dost kuvvetlerin ihtiyaç duyduğu akaryakıtı depolamak, ulaştırmak, tesislerin ve akaryakıtın korunmasını, işletme ve bakımını gerçekleştirmek
ve standartlara uygun olarak;

Verilen hizmetin her safhasında doğal kaynak kullanımına özen göstererek çevre kirlenmesini asgari seviyede tutmak,
Tüm çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri almak,

Tüm hizmet alanların beklenti ve ihtiyaçlarını yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak ve Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Şartlarına uyarak etkinliğini sürekli iyileştirmektir.